Καμπύλες Ανάπτυξης
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και Ελληνικού Βιβλιαρίου

Σχεδιάστε online τις μετρήσεις Βάρους, Ύψους, Περιμέτρου Κεφαλής και BMI του παιδιού σας. Υποστήριξη καμπυλών προώρων, βρεφών που θηλάζουν & υπολογισμός ύψους-στόχου. Σχεδίαση καμπυλών ως προς την οστική ηλικία.